Proiecte de cercetare

Impactul stagiilor de practică/internship asupra inserției pe piața muncii 

Coordonatori:

Conf.univ.dr. Maria Oroian 

Conf.univ.dr. Alexandru Bogdan Murgu

Prof.univ.dr. Mircea Simionescu


Formarea competențelor  antreprenoriale prin intermediul întreprinderilor/firme simulate

 

Coordonatori:

Conf.univ.dr. Sorina Bălan 

Prof.univ.dr. Adriana Tomulețiu

Conf.univ.dr. Margareta Ciotea 

Asist. univ. drd. Andrei Murgu


Dezvoltarea  competențelor academice și digitale pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Coordonatori :

Conf.univ.dr. Adela Moraru

Conf.univ.dr.  Valentin Ciotea

Conf.univ.dr.  Laura Avram


Rolul consilierii si orientării vocaționale în integrarea profesională pe piața muncii în domeniul specializării inteligente

Coordonatori:

Conf.univ. dr.  Doina David

Lect. univ. dr. Andrei Cotruș