Întreprinderi simulate

Intreprinderea simulată (IS) este o metoda interactivă de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Scopul acestei metode didactice este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor și a activităților care au loc într-o firmă reală și relațiile acesteia cu alte firme și instituții.

Intreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă realăformând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.

Obiective generale:

 • familiarizarea studenților/masteranzilor cu activităţile specifice unei întreprinderi reale;
 • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • dezvoltarea și perfecţionarea limbajului de afaceri;
 • dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor necesare unui antreprenor dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii etc.

Rezultatele activității în IS:

 • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii;
 • reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
 • mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă;
 • flexibilitate;
 • asumarea iniţiativei şi a riscului;
 • însușirea unei gândiri critice, multidimensionale, analitice și responsabilă în concordanță cu contextul organizațional și influențele factorilor de contingență;
 • o capacitate mai mare de aplicare practică de către studenți a cunoștințelor de specialitate.

Lista întreprinderilor simulate