Târgul întreprinderilor simulate – ediția I

UNIVERSITATEA „ DIMITRIE CATEMIR” DIN TÂRGU MUREŞ organizează
TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE – IS

„ PRACTICA INOVATIVĂ UN PAS IMPORTANT ÎN DEVENIREA PROFESIONALĂ”
În perioada 20 – 22 octombrie 2021
Biblioteca Serafim Duicu, str. Bodoni Sandor 3-5

Conceptul de târg al întreprinderilor simulate:
Târgurile constituie o componentă importantă a sistemului instrumentelor de marketing pentru produsele şi serviciile furnizate de întreprinderile simulate, dar şi prilej pentru studenții vizitatori de a vedea şi exersa conform uzanţelor procesul de negociere şi tranzacţionare.

Motivaţie:
Târgul intreprinderilor simulate este locul unde studentii pot exersa într-un mediu real: procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică.

Avantajele participării la târg a angajaţilor din întreprinderea simulată:
– încurajarea muncii în echipă;
– pregătirea mai bună pentru inserţia pe piaţa muncii;
– posibilitatea ca angajaţii din IS să participe mai eficient în contextele sociale;
– sprijinirea angajaţilor din IS să respecte valoarea tuturor indivizilor – un aspect important într-un sistem educaţional pe deplin inclusiv;
– facilitează iniţierea de contacte între viitorii actori de pe piaţa reală;
– învăţarea experienţială.

În cadrul TÂRGULUI ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE, Centrul de Dezvoltare și Informare Inovativă (CDII) organizează SIMPOSION ONLINE cu tema „Practica inovativă un pas important în devenirea profesională”

Organizator: Responsabil CDII – Conf. univ. dr. Adela Moraru

Data și ora:  Vineri, 22 octombrie 2021, orele 16.00-18.00, Platforma Microsoft Teams

Invitați:
Studenții Universității Dimitrie Cantemir (invitați prin Teams)
Membrii echipei de implementare a proiectului
Parteneri stagii de instruire practică

Manager proiect:
Lector univ dr. Sorina Mihaela Bălan
Email: gt.practica.inovativa.udc@gmail.com
Persoana de contact:
Conf univ. dr. Marinela Doina David
Telefon 0745576168
Email: daviddoina@yahoo.com