Comisia de organizare și evaluare – Târgul Întreprinderilor Simulate ediția I

COMISIA DE ORGANIZARE TÂRG:

 • Lector univ. dr. Sorina-Mihaela Bălan, manager proiect
 • Președinte CA, Conf. univ. dr. Bogdan Alexandru MURGU , responsabil relații cu organizațiile
 • Lector univ. dr. Margareta Ciotea, coordonator întreprindere simulată
 • Prorector, Conf. univ. dr. Marinela- Doina DAVID, responsabil practică- mentor
 • Conf. univ. dr. Elena-Adriana TOMULEȚIU, coordonator practică la universitate
 • Asist. univ. dr. Andrei Murgu, responsabil practică-jurist
 • Conf. univ. dr. Laura Eleonora AVRAM, asistent IT
 • Andrei FLOREA, reprezentant studenți Psihologie anul III

COMISIA DE EVALUARE:

Președinte: Lector univ. dr. Sorina-Mihaela Bălan, manager proiect

Membri:

 1. Rector, Prof. univ. dr. Mircea SIMIONESCU, responsabil Internship
 2. Conf. univ. dr. Maria OROIAN, coordonator practică la angajatori
 3. Conf. univ. dr. Valentin-Florin CIOTEA, responsabil IT
 4. Lector univ. dr. Andrei COTRUȘ, responsabil consiliere și orientare
 5. Denisa BUNGĂRDEAN, reprezentant studenți, Psihologie anul II

 

COMISIA DE ORGANIZARE SIMPOSION ÎN CADRUL TÂRGULUI:

 • Conf. univ.dr. Adela MORARU, coordonator CDII
 • Lector univ. dr. Sorina-Mihaela Bălan, manager proiect
 • Prorector, Conf. univ. dr. Marinela-Doina DAVID, mentor practică
 • Conf. univ. dr. Elena-Adriana TOMULEȚIU, coordonator practică la universitate
 • Conf. univ. dr. Maria OROIAN, coordonator practică la angajatori
 • Conf. univ. dr. Laura Eleonora AVRAM, asistent IT