Târgul întreprinderilor simulate – ediția II

UNIVERSITATEA „ DIMITRIE CATEMIR” DIN TÂRGU MUREŞ
organizează TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE – IS

   „PRACTICI INOVATIVE ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE CERCETARE ȘI PROFESIONALE”

În perioada 20-24 mai 2022

Locația: Biblioteca „Serafim Duicu”, Tg. Mureș, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5

Motivaţie:

Târgul Întreprinderilor Simulate este locul unde studenții pot exersa într-un mediu real: procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică.

Conceptul de târg al întreprinderilor simulate

Târgurile constituie o componentă importantă a sistemului instrumentelor de marketing pentru produsele şi serviciile furnizate de intreprinderile simulate, dar şi prilej pentru studenții vizitatori de a vedea şi exersa conform uzanţelor procesul de negociere şi tranzacţionare.

Avantajele participării la târg a angajaţilor din întreprinderea simulată:

 • încurajarea muncii în echipă;
 • pregătirea mai bună pentru inserţia pe piaţa muncii;
 • posibilitatea ca angajaţii din IS să participe mai eficient în contextele sociale;
 • sprijinirea angajaţilor din IS să respecte valoarea tuturor indivizilor – un aspect important într-un sistem educaţional pe deplin inclusiv;
 • facilitează iniţierea de contacte între viitorii actori de pe piaţa reală;
 • învăţarea experienţială.

Obiectivele târgului IS

 • motivarea studenților;
 • perfecţionarea activităţii;
 • stăpânirea limbajului de afaceri în limbi străine;
 • lărgirea pieţei de desfacere a întreprinderilor simulate;
 • stimularea creativităţii studentilor şi recunoaşterea ei la nivel naţional şi internaţional;
 • responsabilizarea studentilor;
 • crearea unui mediu de afaceri cât mai apropiat de cel real;
 • formarea de priceperi şi deprinderi în acest domeniu;
 • evaluarea activităţii studenților

PROGRAMUL TÂRGULUI ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE

Obiective după închiderea târgului:

 • consultarea, studierea, evaluarea şi valorificarea materialelor informative şi a documentaţiilor obţinute;
 • discuţii şi negocieri ulterioare cu reprezentanţii unor IS participante la târg;
 • schimburi de idei şi informaţii cu colegii de specialitate care au vizitat acelaşi târg sau alte târguri cu profil şi tematică similară;
 • discuţii de specialitate cu studenții care nu au avut posibilitatea să viziteze târgul, precum şi informarea acestora asupra domeniilor şi aspectelor de interes;
 • raportarea asupra activităţii desfăşurate cu ocazia târgului şi prezentarea de sugestii.

FOTO PARTICIPANȚI TÂRG

 

Manager proiect:
Conf. univ dr. Sorina Mihaela  BĂLAN
Email: gt.practica.inovativa.udc@gmail.com

Persoane de contact:
Conf univ. dr. Marinela Doina DAVID
Telefon 0745576168, Email: daviddoina@yahoo.com

Conf univ. dr. Adela MORARU
Telefon:  0745580544, Email: cdii.practica.inovativa.udc@gmail.com