Comisia de organizare și evaluare – Târgul Întreprinderilor Simulate ediția II

COMISIA DE ORGANIZARE TÂRG:

 • Conf. univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN, manager proiect
 • Președinte CA, Conf. univ. dr. Bogdan Alexandru MURGU , responsabil relații cu organizațiile
 • Rector, Prof. univ. dr. Mircea SIMIONESCU, responsabil Internship
 • Lector univ. dr. Margareta CIOTEA, coordonator întreprindere simulată
 • Prorector, Conf. univ. dr. Marinela- Doina DAVID, responsabil practică- mentor
 • Conf. univ. dr. Elena-Adriana TOMULEȚIU, coordonator practică la universitate
 • Asist. univ. dr. Andrei MURGU, responsabil practică-jurist
 • Reprezentant al studenților Ionuț MATEI

COMISIA DE EVALUARE:

Președinte: Conf. univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN, manager proiect

Membri:

 1. Prof. univ. dr. Mircea SIMIONESCU, responsabil Internship
 2. Conf. univ. dr. Eleonora Laura AVRAM, asistent IT
 3. Lector univ. dr. Andrei COTRUȘ, responsabil consiliere și orientare
 4. Conf. univ. dr. Maria OROIAN, coordonator practică la angajatori
 5. Conf. univ. dr. Valentin-Florin CIOTEA, responsabil IT

COMISIA DE ORGANIZARE WORKSHOP ÎN CADRUL TÂRGULUI:

 • Conf. univ.dr. Adela MORARU, coordonator CDII
 • Conf. univ. dr. Sorina-Mihaela BĂLAN, manager proiect
 • Asist. univ. dr. Andrei MURGU, responsabil practică-jurist