e-Job UDC

   Login studenți Login angajatori

 

Platforma e-Job UDC

Platforma de tip e-jobs a fost creată în cadrul proiectul „Practica inovativă a studenților – UDC”, proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară: 6 – Educație și competențe, beneficiar: Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, cod SMIS proiect: POCU 626/6/13/130510.

În cadrul acestui proiect una din obiectivele noastre a fost dezvoltarea unui sistem informatic inovativ care să furnizeze permanent informații cu privire la nevoile pieței muncii. Astfel, prin platforma creată se furnizează informații cu privire la nevoile pieței muncii, asigurând accesul studenților și absolvenților, mai repede și mai ușor, la ofertele de muncă existente pe piața muncii la un moment dat.

O asemenea platformă online, este dedicată, în primul rând, studenților din grupul țintă al proiectului nostru, dar, în fapt, tuturor studenților și absolvenților Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș care sunt în căutarea unui job cât și companiilor care caută angajați pentru diverse proiecte.

Platforma a fost realizată de personalul implicat în derularea activităților asumate prin proiectul POCU aprobat, respectiv specialistul IT și asistentul IT, sub îndrumarea managerului de proiect.

Începând cu luna iulie 2021 studenții și potențialii angajatori au acces, în mod gratuit la această platformă de tip e-jobs realizată în cadrul proiectul „Practica inovativă a studenților – UDC”, proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, beneficiar fiind Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

Pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați:

Manager proiect: Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Bălan

E-mail: proiecte@cantemir.ro                              practica.inovativa.udc@gmail.com