Grup țintă

DESCRIERE GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă (GT) eligibil pentru a participa la activitățile derulate prin proiectul „Practica inovativă a studenților – UDC”, în conformitate cu Ghidului solicitantului condiții specifice, este format din studenți (ISCED 5-7) cu domiciliul / rezidență în regiunea Centru, care vor participa la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificat conform SNC (STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE) și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (STRATEGIA NAȚIONALĂ DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE).

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 325 de studenți înmatriculați în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, în ciclu licență sau masterat, de la specializările Psihologie (PSIHO), Drept (D), Economie Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS), Finanțe și Bănci (FB) și Geografie (G).

Structura grupului țintă pe cei doi ani de implementare a proiectului, în funcție de specializare, se prezintă astfel:

BENEFICII GRUP ȚINTĂ

Pentru realizarea grupului țintă vor fi selectate 325 de studenți UDC care vor beneficia de următoarele măsuri de sprijin în cadrul acestui proiect:

  • 325 de studenți vor derula programe de învățare la locul de muncă în cadrul parteneriatelor nou înființate / dezvoltate. Minim 20% din stagiile de practică / internship (65 studenți), vor fi efectuate la operatori economici conform SNC și domenii de specializare inteligentă conform SNCDI (coduri CAEN -Anexa 4);
  • 160 studenți (din cei 325 de studenți) vor derula programe de învățare simulată în cadrul UDC, prin crearea unor laboratoare transdisciplinare în domeniul economic, juridic, psihologic;
  • 325 de studenți vor beneficia de activități de consiliere și orientare profesională , axat pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
  • 48 de studenți vor participa la două cursuri de formare în domeniul antreprenor în economia socială, respectiv manager proiect;
  • 234 studenți dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care 40 studenți din mediul rural;
  • 130 studenți își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;